8 Habits to fluent in english

“8 ลักษณะนิสัยของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างน่าประทับใจของคนไทยมีอะไรกันบ้าง” เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านติดตามในบทความนี้ได้เลยคะ

          โดยในลักษณะนิสัยของคนไทยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว มีดังนี้

  1. การเปิดใจในการเรียนรู้ เช่น ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์กับตนเอง
  2. การมองเห็นท่าทาง เป็นคนที่ช่างสังเกต การมองเห็นท่าทางก่อนที่จะแปลความหมายนั้น ๆ
  3. การกางหู ฝึกฟัง ควรที่จะต้องให้ตนเองหาโอกาสได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษในแต่ละวันให้ได้มากที่สุด การฝึกฟังการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และเมื่อจะต้องพูดเราก็จะมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการพูดมากขึ้น เช่น การฟังพอดแคสต์ ฟังเพลงในยูทูป การดูซีรี่ย์ หรือแม้แต่การดูภาพยนตร์ก็จะช่วยเพิ่มพลังของเราในการฝึกมากยิ่งขึ้น และเพิ่มปริมาณในการขยับการฟังเพิ่มขึ้นวันละ 5% หรือ 10% ได้
  4. การใช้น้ำเสียง หรือโทนเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทางภาษาอังกฤษมากขึ้น ผู้ฟังประทับใจ
    มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยที่ไม่ขัดเขิน แต่เกิดความมั่นใจในตนเองในน้ำเสียงของตนเอง เช่น yes, no ด้วยน้ำเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของชาวตะวันตก ซึ่งจะแตกต่างจากชาวตะวันออกหรือว่าคนไทยที่เวลาพูดก็จะเรียบ ๆ
  5. การพูดขึ้นลง เร็วช้า หนักเบา คือ มีการใส่ทำนองเสียงหนักเบาลงในทุกคำและในทุกประโยค การออกเสียงออกเสียงภาษาอังกฤษ แต่ละคำจะมีการลงเสียงหนักในพยางค์ ซึ่งเรียกว่าการ stress โดยการเน้นเสียงหนักเบาจะทำให้เราฟังได้ดีขึ้น และพูดสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจง่ายขึ้น เช่นคำว่า paper จะเน้นน้ำหนักเสียงในพยางค์ที่หนึ่ง คือ pa นั้นเอง
  6. การใช้คำที่เข้าใจง่าย คือ การใช้คำศัพท์ง่าย ๆ ที่ตนเองนึกออก หรือถ้านึกคำศัพท์ไม่ออก ไม่จำเป็นที่จะต้องรอคำแปลที่เหมาะสม ณ สถานการณ์นั้น ๆ แต่ใช้คำอธิบายแทนได้ ยกตัวอย่างเช่น คำว่าเลือด แต่เราไม่รู้ความหมายของคำว่าเลือดในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ให้นึกถึงเลือดนั้นเป็นสีแดง เราอาจจะใช้คำว่า red (สีแดง) และเลือดเป็นน้ำ ซึ่งน้ำเราอาจจะใช้คำว่า water (น้ำ) ได้ เพื่อที่จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายและในบริบทสถานการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น หรือแม้แต่คู่สนทนาก็อาจจะนึกคำศัพท์ออกได้ว่าสื่อความหมายถึงอะไรในคำว่าเลือด (blood)
  7. การเบิกบานและมั่นใจ คือ พยายามนึกถึง ประสบการณ์ดี ๆ ที่เรามีความสุข มีความสำเร็จเอามารอไว้ เมื่อเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจะทำให้ body language ของเราหรือว่าลักษณะภายนอกของเราดูสบายมากขึ้น ถึงแม้ว่าภายในจิตใจเราจะตื่นเต้นก็ตาม

          การหาโอกาสในการใช้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งภาษาเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ และการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในทุก ๆ วัน ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 10%, 20%

Open windows to the world, unlock doors to opportunity
เปิดโอกาสใหม่สู่ความสำเร็จที่ดีกว่า

หมวดหมู่
Effecttive Communication
English Solutions
Learn How to Learn