TESTIMONIALS

Testimonials

เวิร์คช็อป Effective English Academic Communication 2024 ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทำให้เรากล้าที่จะพูด มั่นใจมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแค่ไหน เราก็สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
คุณโรส
บริหารบุคลากร
ทำให้เรากล้าที่จะพูด มั่นใจมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแค่ไหน เราก็สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
คุณปุ้ม
วิศวกรอาวุโส
ครั้งนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษครั้งสุดท้ายแน่ๆ เราต้องเก่งในครั้งนี้แน่นอน
คุณตู่
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคโนโลยียุคใหม่