สิ่งที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไร”

          จากงานวิจัยของ Dr. Albert Mehrabian (1967) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องของการสื่อสารของมนุษย์ โดยเฉพาะการสื่อสารที่เป็นแบบ face to face comunication ซึ่งได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของการสื่อสารไว้ 3
หมวดหลัก ๆ ที่เรียกว่า Mehrabian Model ที่ให้ค่าน้ำหนักแตกต่างกันในแต่ละส่วน

          ส่วนที่หนึ่ง การสื่อสารด้วยภาษากาย (Body language) คิดเป็น 55%

          ส่วนที่สอง การสื่อสารด้วยน้ำเสียง (Tone of voice) คิดเป็น 38%

          ส่วนที่สาม การสื่อสารด้วยคำพูด (Words) คิดเป็น 7%

          โดยจะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่สำคัญที่สุด คือ การสื่อสารภาษากาย หรือ (Body language) ถึงแม้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่รู้คำศัพท์ เรียงประโยคไม่ถูกก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ส่วนการสื่อสารที่รองลงมาคือน้ำเสียง หรือ (Tone of voice) ซึ่งจะบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และสุดท้ายคือการสื่อสารด้วยคำพูด หรือ (Words)

          สำหรับนัก HR แล้วควรที่จะให้ความสำคัญในการสื่อสารด้วยภาษากาย (Body language) และการสื่อสารด้วยน้ำเสียง (Tone of voice) ซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารด้วยภาษากายเราจะสังเกตเห็นมือไม้ หน้าตา ท่าทาง ของผู้ที่พูดคุยกับเรา แต่จริง ๆ แล้ววิธีการที่จะฝึกสังเกตด้วยภาษากาย (Body language) ที่ง่าย สนุก และสามารถทำได้เองทุกที่ ทุกเวลา คือ การดูภาพยนต์ ดูซีรี่ย์ หรือคลิปวิดีโอในยูทูป และวิธีการอีกอย่างหนึ่งเมื่อดูวิดีโอต่าง ๆ เหล่านั้นในรอบแรก ไม่ต้องมีซับไตเติ้ล ถึงแม้ว่าเราฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร แต่เราสามารถที่จะฟังได้ประมาณ 50% หรือไม่ เป็นการฝึกสังเกต (Body language) ของเราเองก่อนในเบื้องต้น หลังจากนั้นในการฟังรอบที่สองด้วยการเปิดซับไตเติ้ลจะส่งผลทำให้เรามีกำลังใจและรู้ว่าตนเองสามารถที่จะทำได้เช่นกัน ถือว่าเป็นการฝึกสังเกต (Body language) ที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและเพลิดเพลิน รวมถึงทริคเล็ก ๆ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เลือกภาพยนต์ ดูซีรีย์ หรือคลิปวิดีโอในยูทูปจากสิ่งที่เราชื่นชอบก่อน แล้วค่อย ๆ ขยับไปสู่เรื่องงาน หรือความเป็นวิชาการให้มากขึ้น เมื่อระดับภาษาของเราพัฒนาขึ้นไปแล้วค่อย ๆ เลือกวิดีโอที่ยากขึ้นได้ แต่ว่าให้เราเริ่มจากอะไรที่ง่าย ๆ แล้วสบายใจก่อน ก็จะทำให้เรามีกำลังใจในฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อไปได้นั้นเองค่ะ

Open windows to the world, unlock doors to opportunity
เปิดโอกาสใหม่สู่ความสำเร็จที่ดีกว่า

หมวดหมู่
Effecttive Communication
English Solutions
English Workshop
Learn How to Learn