บริการของเรา

Speaking

OUR SERVICES

English 10X
English Workshops
Intensive Courses
Video Self-learning Series
Team Building
Consulting Service

English 10X

สอนวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีคิด พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
English Workshops

English Workshop
ภาษาอังกฤษแนวใหม่สำหรับคนทำงานศตวรรษที่ 21

ฟังเข้าใจ
พูดถูก มั่นใจ
ฉบับคนทำงานมือโปร
สูตรลัดการเขียนอีเมล
ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
เทคนิคเล่าเรื่อง เป็นธรรมชาติ
น่าประทับใจ เป็นที่จดจำ
คู่มือการนำเสนองาน
อย่างมั่นใจ แบบมืออาชีพ
สูตรสำเร็จการประชุม
นัดหมาย หารือ ทุกสถานการณ์
ภาษาอังกฤษตาม สายงานอาชีพ

Intensive Courses
หลักสูตรพัฒนา ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษทุกระดับ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครบ 4 ทักษะ เพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น เพิ่มความมั่นใจ เรียนเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ฟังเข้าใจ พูดถูกต้อง คล่องแคลว สำเนียงดี
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้การติดต่อ สื่อสารกับชาวต่างชาติ สำเร็จอย่างมืออาชีพ

Video Self-learning
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กระชับ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที

Video Self-learning

Worksheet

Workbook

Pre-test Post-test

English 10X Series

Part 1: พูดภาษาอังกฤษไม่ยากแค่ปลดล็อกตัวเอง

Part 2: เคล็ดลับปรับหู แก้ปัญหาให้คนไทย

Part 3: พูดภาษาอังกฤษได้แบบพลิกฝ่ามือ

Part 4: English Diary ต่อยอดความสำเร็จ

English for Careers

English for Sales

English for Telemarketing

English for Customer Service

English for Delivery Service

English for Banking

English for Restaurant

English for Interviews

English for HR

English for HR Development

English for HR Recruitment

English for Team Building

English for IT TOEIC Tutoring

Essential Business English Series

Business Function for Communication

Email for Office Professionals

Storytelling in Business

Dynamic Presentation

Successful Meeting

Professional Working Skills

Effective Communication

Storytelling for Persuasion

English Activities
สนุกกับการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมน่ารู้รอบตัวในชีวิตประจำวัน

board-game

Game of Thorne
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา บอร์ดเกม

Englicious
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา การประกอบอาหาร

Business Venture
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา การเล่นเกมเชิงธุรกิจ

Such a Joy: Music / Movie
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา เพลง ดนตรี หรือภาพยนตร์

International Etiquette
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา
มารยาทและการวางตัวในสังคม

Around the World
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา
ในสถานการณ์จริงนอกบริษัท

Effective Communication
กิจกรรมเรียนรู้ภาษา สื่อสารมีประสิทธิภาพ
ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์