ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดกิจกรรม English for Team Building

Categories: English for HR series
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เพราะโลกที่แคบลง และการทำงานในรูปแบบข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรมจึงมีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับในแทบทุกแวดวงธุรกิจ โอกาสที่จะได้ร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนต่างชาติต่างภาษาจึงมีความเป็นไปได้เสมอ

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดกิจกรรม Team Building (English for Team Building)” จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนวลีและประโยคภาษาอังกฤษในการนำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้นำกิจกรรมและทีมงาน สื่อสารกับบุคลากรชาวต่างชาติ ระหว่างทำกิจกรรมได้ราบรื่น อย่างมืออาชีพ

What Will You Learn?

  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำกิจกรรม Team Building
  • มีความมั่นใจในการนำกิจกรรม
  • สามารถพูดสื่อสารอย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Team Building

Me in 30 seconds

Team or solo

Think outside the box

Communication hacks

Critical thinking

What if…

Giving advice

Where do you stand?

Positive feedback?

Me in 5 years

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet