ภาษาอังกฤษสำหรับงานสรรหาบุคลากร English for HR Recruitment

Categories: English for HR series
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับงานสรรหาบุคลากร (English for HR Recruitment) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบทสนทนาทั้งรูปแบบประโยค คำศัพท์ และวลี สำหรับการสัมภาษณ์งานอย่างสุภาพและมืออาชีพ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากร นอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการคัดเลือกผู้สมัครงาน พร้อมทั้งสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าสมัครตั้งแต่แรกเริ่ม สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที

What Will You Learn?

  • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงานต่างชาติ
  • เรียนรู้คำศัพท์ วลี และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสรรหาบุคลากร

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for HR Recruitment

Job vacancy

Interview invitation

Welcoming the candidate

Test requirements

Interview questions

Asking for details

Time availability

Q&A session

Thanking the candidate

Filling the position

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet