ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล English for HR Development

Categories: English for HR series
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (English for HR Development)” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ บทสนทนารูปประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยภาษาที่สุภาพและเป็นมืออาชีพ เพิ่มความมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษในองค์กรให้สำเร็จ พร้อมทั้งวิธีการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคลากรขององค์กร

What Will You Learn?

  • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ
  • เรียนรู้คำศัพท์ วลี และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานพัฒนาบุคคล

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for HR Development

Workshop invitation

Welcoming instructors

Workshop registration

Introducing trainers

Setting the agenda

Exprssing thanks

Q&A session

Feedback and review

Future suggestions

Call it a day

Bonus Video

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet