5.00
(11 Ratings)

TSG รุ่น E8-E11: Email for Office Professionals

Categories: TSG
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “การเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ (Email for Office Professionals)” ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนรูปแบบประโยคและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการเขียนอีเมล เพิ่มทักษะการเขียนอีเมล และมุ่งเน้นการเรียนรู้โครงสร้างการเขียนอีเมลให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงเทคนิคการเขียนอีเมลอย่างไรให้น่าประทับใจ

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอีเมล (เน้นเรื่องการเขียน)
  • พัฒนาทักษะการเขียนให้ใช้ได้อย่างมืออาชีพ
  • สามารถเลือกใช้ และเข้าใจโครงสร้างของอีเมล หลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง

Course Content

[Pre-Test] – ทำพร้อมกันวัน Kick off

  • [Pre-Test] Email for Office Professionals

Course Overview

Unit 1: Parts of an Email

Unit 2: Greetings and Farewells

Unit 3: Introduce Yourself

Unit 4: Statement of Purpose

Unit 5: Call to Action

Unit 6: Questions?

Unit 7: Closing Statement

Unit 8: Postscript (P.S.)

Unit 9: Abbreviations

Unit 10: Writing Tips

[Post-Test] – ทำพร้อมกันวันเรียน Workshop

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 11 Ratings
5
11 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
MS
2 weeks ago
Very goods
CN
3 weeks ago
very good course for learning to write email for work.
PS
3 weeks ago
It's help me about writing e-mail
RK
3 weeks ago
good
JT
3 weeks ago
good course
DK
3 weeks ago
Great teacher
WR
3 weeks ago
GOOD
SB
3 weeks ago
Very excellent courses
PP
3 weeks ago
Easy to understand. All Teacher in 3 courses was very nice
PM
3 weeks ago
nice course
Very good lesson