การเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ Email for Office Professionals

Categories: Business English
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “การเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ (Email for Office Professionals)” ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนรูปแบบประโยคและวลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการเขียนอีเมล เพิ่มทักษะการเขียนอีเมล และมุ่งเน้นการเรียนรู้โครงสร้างการเขียนอีเมลให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงเทคนิคการเขียนอีเมลอย่างไรให้น่าประทับใจ

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอีเมล (เน้นเรื่องการเขียน)
  • พัฒนาทักษะการเขียนให้ใช้ได้อย่างมืออาชีพ
  • สามารถเลือกใช้ และเข้าใจโครงสร้างของอีเมล หลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: Email for Office Professionals

Parts of an Email

Greetings and Farewells

Introduce Yourself

Statement of Purpose

Call to Action

Questions?

Closing Statement

Postscript (P.S.)

Abbreviations

Writing Tips

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet