ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า English for Customer Service

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

นับวัน โลกก็ยิ่งแคบลง อันเป็นผลทั้งจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่ย่อโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมถึงการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้การเดินทางข้ามโลกสามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่สั้นลงเรื่อย ๆ ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงยิ่งทวีความสำคัญ ลูกค้ากลุ่มที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาจึงยิ่งมีบทบาทกับธุรกิจในประเทศมากยิ่งขึ้น หลักสูตร”ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า (English for Customer Service)” ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริการลูกค้า ด้วยตัวอย่างบทสนทนาในกรณีต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้พูดคุยกับลูกค้าอย่างสุภาพและเป็นมิตร ภาษามุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในที่ทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมหรือนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
  • ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Customer Service

Greetings and introductions

Listening to customer needs

Referral process

Educating the customer

Exploring different answers

Price and payment

Closing the deal

When calls go wrong

Sample dialogue 1

Key words

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet