ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย English for Sales

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คำอธิบายคอร์สออนไลน์ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย (English for Sales)” ออกแบบมาเพื่อสอนการใช้วลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ในการพบลูกค้า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ บทเรียนทั้งหมดได้รับการออกแบบจากบทสนทนาในสถานการณ์การทำงานจริง มีตัวอย่างรูปประโยคสนทนาหลากหลายตามสถานการณ์จริง

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในที่ทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมหรือนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
  • ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Sales

Greetings

Small Talk

Establishing Relationships

Listening to Customer Needs

Educating the Customer

Exploring Products

Product Comparison

Price Point

Negotiating

Closing the deal

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet