ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งสินค้า สำหรับไรเดอร์โดยเฉพาะ English for Delivery

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

“ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งสินค้า สำหรับไรเดอร์โดยเฉพาะ” หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ทำงานจัดส่งสินค้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • เรียนรู้คำศัพท์, รูปประโยค, การออกเสียง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้อย่างธรรมชาติ
  • ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Delivery

Introducing Yourself

Taking an Order

Confirming Details

Giving Estimates

Cost and Pricing

Asking for Directions

Delivering the Goods

Receiving Payment

Problems and Complaints

Closing an Order

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet