ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน English for Interviews

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (English for Interviews)” ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการสัมภาษณ์ บทเรียนถูกออกแบบมาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตอบคำถามระหว่างการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์
  • ฝึกฝนเทคนิคการพูดและตอบคำถามด้วยความมั่นใจ
  • พัฒนาทักษะการพูดอย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Interviews

Greetings

Introductions

Company profile

Work environment

Stress and pressure

Team or solo

Multitasking

Lifelong learner

Salary expectations

Thank you

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet