ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านธนาคาร English for Banking

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลังจากช่วงเวลาที่ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย และบ้านเราก็ได้เปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลกมาได้พักใหญ่ แน่นอนว่าภาคงานบริการนั้นย่อมมีโอกาสได้รับรองและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ไม่เว้นแม้แต่พนักงานธนาคารที่จะต้องต้อนรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยและทุกชาติที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับทางธนาคาร หลักสูตร “English for Banking” จึงเกิดขึ้นเพื่อสอดรับกับกระแสความต้องการที่เกิดขึ้นในหมู่คนที่ทำงานในสายการเงินการธนาคาร โดยจะอัดแน่นด้วย วลี และประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมใช้ รวมถึงคำศัพท์เฉพาะเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การกล่าวต้อนรับลูกค้า ไปจนถึงบทสนทนาที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นประโยคสำหรับการเปิดบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน โอนเงิน การกู้ยืมเงิน การเปิดใช้บริการบัตรเครดิต การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ การขายประกันสำหรับพนักงานธนาคาร ไปจนถึงสำนวนและคำแสลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างการสนทนาที่ลื่นไหล สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้แน่นอน

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในที่ทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมหรือนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
  • ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Banking

Welcoming Customers

Opening an Account

Deposit Money

Withdraw Money

Bank Transfers

Taking Out a Loan

Credit Cards

Exchanging Money

Insurance Sales

Money Idioms or Slang

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet