ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการในร้านอาหาร English for Restaurant

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

“ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการในร้านอาหาร” หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในร้านอาหารและการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็น ในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ ยกระดับการให้บริการ และสร้างความประทับใจ

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ
  • ฝึกคำพูดที่สุภาพกับลูกค้าต่างชาติ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
  • ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Restaurant

Welcoming Customers

Seating Options

Reading a Menu

Special of the Day

Confirm an Order

Customer Check-Up

Paying the Bill

Making a Reservation

Section 10 – Handling Questions

Thanking the Customer

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet