ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานประจำสถานี BTS – English for BTS Station Staff

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานประจำสถานี BTS (English for Station Staff) มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสารชาวต่างชาติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบทสนทนาทั้งรูปแบบประโยค คำศัพท์ และวลี เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการต้อนรับผู้โดยสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานี ตั๋วโดยสาร เส้นทาง และบริการต่างๆ

What Will You Learn?

  • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

Course Content

Basic knowledge

  • ความรู้พื้นฐาน
    04:44
  • [Worksheet] Basic knowledge

Giving directions

Ticket types

Selling tickets

Ticket/card problems

Machine problems

Ticket refunds

Miscellaneous

Rabbit rewards

Giving advice

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet