การเล่าเรื่องให้ผู้ฟังประทับใจ Storytelling

Categories: Business English
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ในทุกๆกิจกรรมของการทำงานไม่ว่าเป็นการนำเสนอต่างๆ หรือแม้แต่การแนะนำตัว จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นที่จดจำทั้งสิ้น หลักสูตร “การเล่าเรื่องให้ผู้ฟังประทับใจ (Storytelling)” จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนวลีและประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำเสนอ และเล่าเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มต้น การใช้คำเชื่อม โครงสร้างของเรื่องราว ไปจนถึงการจบเรื่องอย่างน่าประทับใจ ทำให้การสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการเล่าเรื่อง
  • สามารถวางโครงเรื่องในการนำเสนอได้น่าสนใจ
  • สามารถใช้เทคนิคการเชื่อมเรื่องเล่า ตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: Storytelling

All about me

Elevator Speech

Show and Tell

Conjunctions

How to

Beginning

Middle

Interruption

Ending

Tips and Tricks

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet