เรียนรู้แบบสร้างสรรค์แนวใหม่ ที่แรกและที่เดียวในโลก

SPEAKING SPACE
เติบโตจาก Lango Group

ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาต่างประเทศและการฝึกอบรม
ที่มีประสบการณ์ยาวนาน 20 ปี

ซึ่งเข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาอังกฤษ
ที่วันนี้เรามั่นใจว่า ที่นี่จะทำให้คุณพูดอังกฤษอย่างเข้าใจ มั่นใจ
และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

TEACHER PROFILE

Pannapa Pokavanich
MA. in Education,Curriculum and Instruction Design, Faculty of Education, Chulalongkorn University

18 years experience in teaching

Ben Rocky Middleton
Cambridge CELTA, Converty University, England

Citizen: Britain
14 years experience in teaching

Wutthiphong Laoriandee
PhD. of Philosophy in English as a Second Language

18 years experience in teaching

Alan James Connolly
Cambridge DELTA and Cambridge CELTA

Citizen: Irish
11 years experience in teaching

John Joseph Viano
MA. in Business Administration of HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Boston, USA

Citizenship : American
10 years experience in teaching

Amornrat Ammaralikit
Ma. in Arts in English for Business and Industry

Currently studying in PhD. in Curriculum in Instruction
17 years experience in teaching

Timothy Brooke Cornwell, PhD.
PhD. in Adult Education, Australia

Citizen: Canadian
24 years experience in teaching

Araya Ananprakrit
M.A. in Teaching Thai as a Foreign Language

20 years experience in teaching